КОНСТИТУЦІЯ ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
(У ПОТОЧНІЙ РЕДАКЦІЇ ЗА СТАНОМ НА 29.04.2021)

Ухвалена на всенародному референдумі 24 грудня 1995 року і підписана Президентом Придністровської Молдавської Республіки 17 січня 1996 року. Чинна редакція згідно зі змінами і доповненнями, внесеними Конституційними законами Придністровської Молдавської Республіки від 15 грудня 1998 року № 128-КЗД, від 30 червня 2000 року № 310-КЗИД, від 13 липня 2005 року № 593-КЗИД-III, від 10 лютого 2006 року № I-КЗИД-IV, від 4 липня 2011 року № 94-КЗИД-V, від 30 січня 2017 року № 24-КЗИ–VI, від 2 лютого 2018 року № 21-КЗИ-VI, від 12 березня 2018 року № 62-КЗД–VI, від 23 листопаду 2018 року № 315-КЗИ–VI, від 23 липня 2019 року № 141-КЗИ-VI, від 29 квітня 2021 року № 75-КЗИД-VII

Ми, багатонаціональний народ Придністровської Молдавської Республіки,
- з'єднані спільною долею на своїй землі;
- затверджуючи права і свободи людини, вільний розвиток особистості;
- виходячи з відповідальності за свою Батьківщину перед нинішнім і майбутнім поколіннями;
- підтверджуючи прихильність загальнолюдським цінностям, прагнення жити в злагоді й спокої з усіма народами відповідно до загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права;
- установлюючи правову державу, яка б забезпечила верховенство закону, як висловлення волі народу;
- шануючи пам'ять предків, які передали нам любов і повагу до Батьківщини;
- бажаючи забезпечити добробут й процвітання Придністров'я, ухвалюємо Конституцію Придністровської Молдавської Республіки.
Роздiл I. ОСНОВИ КОНСТИТУЦIЙНОГО ЛАДУ

Стаття 1
Придністровська Молдавська Республіка є суверенною, незалежною, демократичною, правовою державою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Придністровській Молдавській Республіці є народ.
ВНарод здійснює свою владу безпосередньо, а також через органи державної влади й органи місцевого самоврядування.
Вищим безпосереднім вираженням влади народу є референдум і вільні вибори.
Ніхто не може привласнювати владу в Придністровській Молдавській Республіці. Захоплення влади або привласнення владних повноважень є найтяжчим злочином проти народу.

Стаття 2
Конституція Придністровської Молдавської Республіки має найвищу юридичну чинність і пряму дію. Органи державної влади й управління, місцевого самоврядування, посадові особи, громадські об'єднання й громадяни зобов'язані дотримуватися Конституції і законів Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 3
Громадянство Придністровської Молдавської Республіки отримується й припиняється згідно з конституційним законом, є рівним для всіх громадян, незалежно від підстав його отримання.
Громадянин Придністровської Молдавської Республіки не може бути позбавлений громадянства або права його зміни. Громадянин Придністровської Молдавської Республіки може мати громадянство іншої держави – подвійне громадянство.
Іноземні громадяни й особи без громадянства користуються правами й свободами громадян Придністровської Молдавської Республіки, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 4
У Придністровській Молдавській Республіці визнаються державна, приватна та інші форми власності.
Всі форми власності в рівній мірі захищаються державою.

Стаття 5
Земля, надра, води, ліси, повітряний простір, а також інші природні ресурси є об'єктами виключної власності держави. Земельні ділянки можуть перебувати в довічному користуванні громадян з правом спадкування, при цьому їхні граничні розміри й порядок використання визначаються законом.

Стаття 6
Державна влада в Придністровській Молдавській Республіці здійснюється на засадах поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої й судової влади в межах своїх повноважень самостійні.

Стаття 7
У Придністровській Молдавській Республіці визнається й гарантується місцеве самоврядування, що складається з Рад народних депутатів і органів територіального громадського самоврядування, які безпосередньо або через органи, що обираються ними, самостійно вирішують соціальні, економічні, політичні й культурні питання місцевого значення, виходячи із загальнодержавних інтересів та інтересів населення адміністративно-територіальних одиниць.

Стаття 8
Держава, її органи й посадові особи здійснюють свою діяльність в умовах демократичного різноманіття політичних інститутів і думок.
Держава регулює відносини між соціальними, національними й іншими спільнотами на основі принципів рівності й поваги їхніх прав та інтересів.
Забороняється діяльність громадських формувань, їхніх органів і представників, спрямована проти суверенітету Республіки, на насильницьку зміну основ конституційного ладу, на підрив безпеки держави, створення незаконних збройних формувань, розпалення расової, національної й релігійної ворожнечі.

Стаття 9
Придністровська Молдавська Республіка – світська держава. Ніяка релігія не може встановлюватися як державна або обов'язкова.
Релігійні об'єднання відділені від держави й рівні перед законом.

Стаття 10
Зовнішня політика республіки виходить із принципів суверенної рівності держав, незастосування сили, мирного врегулювання спорів, невтручання у внутрішні справи інших держав.
Загальновизнані принципи й норми міжнародного права, а також міжнародні договори Придністровської Молдавської Республіки є основою відношень з іншими державами й складовою частиною правової системи.

Стаття 11
Для захисту суверенітету й незалежності Придністровської Молдавської Республіки створюються Збройні сили.

Стаття 12
Статус офіційної мови на рівних засадах надається молдавській, російській і українській мовам.

Стаття 13
Придністровська Молдавська Республіка має державний прапор, герб і гімн, які є символами республіки й затверджуються законом.
Столицею Придністровської Молдавської Республіки є місто Тирасполь.

Стаття 14
До складу Придністровської Молдавської Республіки входять: міста – Бендери (з селами Варниця, Гиска, Протагайлівка), Дубоссари, Рибниця, Тирасполь; райони – Григоріопольський, Дубоссарський, Кам’янський, Слободзейський, Рибницький.
Кордони й територія Придністровської Молдавської Республіки визначаються законом.

Стаття 15
Положення цього розділу Конституції становлять основи конституційного ладу Придністровської Молдавської Республіки й не можуть бути змінені інакше як у порядку, установленому чинною Конституцією.
Жодні інші положення Конституції не можуть суперечити основам конституційного ладу Придністровської Молдавської Республіки.

Роздiл II. ПРАВА, СВОБОДИ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 16
Людина, її права і свободи є найвищою цінністю суспільства й держави. Захист прав і свобод людини й громадянина - обов'язок держави.
Основні права і свободи людини невід’ємні й належать кожному від народження.

Стаття 17
Усі мають однакові права і свободи й рівні перед законом без розрізнення статі, раси, національності, мови, релігії, соціального походження, переконань, особистого й суспільного становища.
Переваги й привілеї можуть бути встановлені тільки законом і повинні відповідати принципам соціальної справедливості.

Стаття 18
Обмеження прав і свобод людини і громадянина допускається тільки у випадках, передбачених законом, в інтересах державної безпеки, громадського порядку, захисту моральності, здоров'я населення, прав і свобод інших осіб.
Ніхто не може користуватися перевагами й привілеями, що суперечать закону.

Стаття 19
Кожен має право на життя. Держава захищає право на життя людини від будь-яких протиправних посягань.
Страта до її скасування може застосовуватися згідно з законом як виняткова міра покарання за тяжкі злочини проти життя й тільки за вироком суду.

Стаття 20
Кожен має право на свободу й особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або утриманий під вартою інакше як на підставі закону.
Особа, взята під варту, має право на судову перевірку законності його затримання або арешту.

Стаття 21
Ніхто не повинен піддаватися катуванням, жорстокому, нелюдському або принижуючому його гідність поводженню й покаранню, а також без його згоди піддаватися медичним і іншим дослідам.

Стаття 22
Кожен обвинувачуваний у здійсненні злочину вважається невинним, поки його винність не буде доведена в передбаченому законом порядку й установлена вироком суду, що набув чинності. Обвинувачуваний не зобов'язаний доводити свою невинність.

Стаття 23
Ніхто не зобов'язаний свідчити проти самого себе, своїх чоловіка або дружини, близьких родичів, коло яких визначається законом. Докази, отримані з порушенням закону, не мають юридичної чинності.

Стаття 24
Кожен має право на захист доброго імені, захист від посягань на його честь і гідність, втручання в його приватне життя, на особисту й сімейну таємницю, на недоторканність житла.
Ніхто не має права ввійти в житло, робити обшук або огляд, порушувати таємницю листування й телефонних переговорів інакше як у випадку й порядку, передбаченому законом.

Стаття 25
Громадяни Придністровської Молдавської Республіки мають право вільно пересуватися й вибирати місце проживання в межах республіки, залишати її й безперешкодно повертатися назад.

Стаття 26
Материнство й дитинство, родина перебувають під захистом держави.
Турбота про дітей, їхнє виховання – рівне право й обов'язок батьків.
Працездатні діти, що досягли 18 років, зобов'язані піклуватися про непрацездатних батьків.

Стаття 27
Кожен має право на свободу думки, слова й переконань. Кожен має право будь-яким законним способом шукати, одержувати й поширювати будь-яку інформацію, за винятком спрямованої проти існуючого конституційного ладу, або такої, що становить державну таємницю. Перелік відомостей, що становлять державну таємницю, визначається законом.
Кожному гарантується свобода думок, переконань і їхнє вільне вираження.

Стаття 28
Засоби масової інформації не піддаються цензурі.

Стаття 29
Громадянам Придністровської Молдавської Республіки гарантується право на одержання, зберігання й поширення повної, достовірної й своєчасної інформації про діяльність державних органів, громадських об'єднань, про політичне, економічне й міжнародне життя, стан навколишнього середовища.
Органи державної влади й управління, органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов'язані забезпечити громадянинові Придністровської Молдавської Республіки можливість ознайомлення з документами й матеріалами, що зачіпають його права й законні інтереси, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 30
Свобода совісті гарантується для всіх. Кожен має право сповідати будь-яку релігію або не сповідати жодної. Неприпустимо примусове насадження релігійних поглядів.

Стаття 31
Громадяни Придністровської Молдавської Республіки мають право брати участь у керуванні справами суспільства й держави як безпосередньо, так і через своїх представників. Така участь здійснюється за допомогою місцевого самоврядування, проведення референдумів і демократичного формування державних органів.
Громадяни Придністровської Молдавської Республіки можуть вільно обирати й бути обраними в державні органи на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Стаття 32
Свобода зборів, мітингів, вуличних ходів, демонстрацій і пікетування, що не порушують правопорядок і права інших громадян Придністровської Молдавської Республіки, гарантується державою. Порядок проведення зазначених заходів визначається законом.

Стаття 33
Громадяни Придністровської Молдавської Республіки мають право об’єднуватися в професійні союзи, політичні партії та інші об'єднання, брати участь у масових рухах, не заборонених законом.

Стаття 34
Судді, прокурорські працівники, співробітники органів внутрішніх справ, комітету державного контролю, органів безпеки, військовослужбовці не можуть бути членами політичних партій і інших громадських об'єднань, що переслідують політичні цілі.

Стаття 35
Праця вільна. Кожен має право вільно розпоряджатися своїми здатностями до праці, обирати рід діяльності й професію.
Примусова праця заборонена.
Кожен має право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки й гігієни, на винагороду за працю без жодних проявів дискримінації й не нижче встановленого законом мінімального розміру оплати праці, а також право на захист від безробіття.
Зізнається право на індивідуальні й колективні трудові спори з використанням установлених законом способів їхнього розв’язання, включаючи право на страйк.
Кожен має право на відпочинок. Особі, що працює за трудовим договором, гарантуються встановлені законом тривалість робочого часу, вихідні й святкові дні, оплачувана щорічна відпустка.

Стаття 36
Кожен має право на вільне використання своїх здатностей і майна для підприємницької та іншої, не забороненої законом, економічної діяльності.

Стаття 37
Держава гарантує кожному право власності.
Власник за своїм розсудом володіє, користується й розпоряджається належним йому майном.
Нiхто не може бути позбавлений свого майна iнакше, як за рiшенням суду.Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як за рішенням суду.
Здійснення права власності не повинне наносити шкоди навколишньому середовищу, історико-культурним цінностям, утискувати права й захищені законом інтереси інших осіб, або держави. Право спадкування гарантується.

Стаття 38
Кожен має право на соціальне забезпечення в старості, у випадку втрати працездатності, а також втрати годувальника і в інших, передбачених законом випадках.
Пенсії, допомоги й інші види соціальної допомоги не можуть бути нижче офіційно встановленого державою рівня.

Стаття 39
Громадянам Придністровської Молдавської Республіки гарантується право на охорону здоров'я, включаючи безкоштовне медичне обслуговування й лікування в державних установах охорони здоров'я.

Стаття 40
Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище й на компенсацію шкоди, заподіяної порушенням цього права.

Стаття 41
Кожен має право на освіту.
Громадянам гарантується одержання безкоштовної середньої загальної й середньої професійної освіти в державних освітніх установах.
Кожен має право на конкурсній основі у відповідності зі своїми здатностями безкоштовно одержати вищу освіту в державних освітніх установах.
Основна загальна освіта обов'язкова.
Придністровська Молдавська Республіка встановлює державні освітні стандарти, підтримує різні форми освіти й самоосвіти.

Стаття 42
Кожен громадянин Придністровської Молдавської Республіки має право на житло. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений житла.
Органи державної влади заохочують житлове будівництво, створюють умови для здійснення права на житло.
Малозабезпеченим, іншим зазначеним у законі громадянам, які потребують житло, воно надається безкоштовно, або за доступну плату з державних та інших житлових фондів згідно зі встановленими законом нормами.
Стаття 43
Кожен має право зберігати свою національну приналежність, так само як ніхто не може бути примушений до визначення й зазначення національної приналежності.
Образа національного достоїнства переслідується законом.
Кожен має право користуватися рідною мовою, вибирати мову спілкування.

Стаття 44
Громадяни Придністровської Молдавської Республіки мають право на свободу художньої, наукової й технічної творчості.
Інтелектуальна власність охороняється законом.
Держава піклується про культурний, науковий і технічний розвиток суспільства.

Стаття 45
Держава забезпечує права і свободи громадян, закріплені в Конституції. Перерахування в Конституції прав і свобод не повинне тлумачитися як заперечення або применшення інших загальновизнаних прав і свобод людини.

Стаття 46
Кожному гарантується судовий захист його прав і свобод, право оскарження в суді незаконних рішень і дій державних органів, посадових осіб, громадських об'єднань.

Стаття 47
Здійснення прав і свобод невіддільне від виконання громадянином і людиною своїх обов'язків перед суспільством і державою.

Стаття 48
Захист Придністровської Молдавської Республіки – священний обов'язок для кожного. Законом установлюється загальна військова повинність.

Стаття 49
Кожен повинен дотримуватися Конституції й законів, поважати права, свободи, честь і гідність інших людей.

Стаття 50
Кожен повинен дбайливо ставитися до навколишньої природи.

Стаття 51
Кожен повинен оберігати культурну й духовну спадщину народу Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 52
Кожен повинен платити податки й місцеві збори, установлені законом.

Роздiл III. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Глава 1. РОЗВИТОК ОСНОВ КОНСТИТУЦIЙНОГО ЛАДУ

Стаття 53
1. Кожен має право на відшкодування державою, місцевим самоврядуванням шкоди, заподіяної незаконними діями (або бездіяльністю) органів державної влади, місцевого самоврядування або їхніх посадових осіб.
2. Повага до людської гідності, повний, безумовний і негайний захист прав і свобод людини і громадянина, забезпечення умов для вільного розвитку громадян є обов'язком органів державної влади, місцевого самоврядування й посадових осіб.
3. Будь-які нормативні правові акти, що утискують права, свободи й обов'язки людини і громадянина, не можуть застосовуватися, якщо вони не опубліковані офіційно для загального відома.

Стаття 54
1. В умовах надзвичайного або воєнного стану відповідно до конституційного закону можуть бути обмежені конституційні права і свободи людини і громадянина, установлені статтями 4, 20, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37 чинної Конституції.
Обмеження зазначених у цій статті конституційних прав і свобод людини і громадянина можуть установлюватися із вказівкою границь і терміну їхньої дії. Жодні інші конституційні права і свободи людини й громадянина обмеженню не підлягають.
2. Надзвичайний, воєнний стан на території Придністровської Молдавської Республіки може вводитися при наявності обставин і в порядку, установленому конституційним законом.

Стаття 55
1. Придністровська Молдавська Республіка (Придністров’я) є президентською республікою. Найменування "Придністровська Молдавська Республіка" і "Придністров’я" рівнозначні.
2. Не можуть бути об'єднані в руках одного органа або однієї особи повноваження двох або трьох галузей влади. Законодавча влада не може надаватися одній особі. Виконавчі органи державної влади не можуть бути наділені повноваженнями з видання законів, а законодавча влада не може бути наділена розпорядницькими повноваженнями з оперативного керування органами й установами виконавчих і судових органів державної влади.
Кожен з органів державної влади наділяється контрольними функціями в межах повноважень, наданих чинною Конституцією й законом.
3. Судова влада здійснюється судами, рішення яких виносяться від імені Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 55-1
1. Державну владу в Придністровській Молдавській Республіці здійснюють Президент Придністровської Молдавської Республіки, Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки, Уряд Придністровської Молдавської Республіки, суди Придністровської Молдавської Республіки.
2. Прокуратура Придністровської Молдавської Республіки, Центральна виборча комісія Придністровської Молдавської Республіки, Рахункова палата Придністровської Молдавської Республіки, Уповноважений з прав людини в Придністровській Молдавській Республіці здійснюють державно-владні повноваження, надані їм Конституцією і законом.

Стаття 56
1. Придністровська Молдавська Республіка як суверенна держава через створювані у встановленому чинною Конституцією й законодавством порядку органи державної влади й управління, а також державних посадових осіб бере на себе виконання таких основних функцій:
а) формування й збереження сприятливого середовища перебування;
б) здійснення охорони здоров'я населення;
в) створення й функціонування систем соціального забезпечення й захисту населення, зайнятості працездатного населення;
г) розвиток науки, культури, фізичної культури і спорту і забезпечення можливості отримання населенням освіти;
д) здійснення зовнішньополітичної діяльності;
е) формування й забезпечення діяльності фінансової системи держави;
ж) забезпечення розвитку економіки в державі;
з) вживання заходів митного регулювання;
и) функціонування торгівлі, як внутрішньої, так і зовнішньої;
к) створення умов для функціонування транспорту і зв'язку як єдиних систем;
л) забезпечення умов для діяльності аграрного сектора господарства, спрямованої на задоволення потреб населення;
м) збереження й раціональне використання природних ресурсів;
н) створення умов для функціонування промисловості й енергетики;
о) забезпечення обороноздатності й безпеки держави;
п) забезпечення зовнішньої і внутрішньої безпеки з метою забезпечення нормальної життєдіяльності держави;
р) здійснення правоохоронної діяльності, у тому числі заходів з забезпечення законності, прав і свобод громадян, охорони власності й громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
с) визначення статусу й захист державного кордону Придністровської Молдавської Республіки;
т) забезпечення діяльності органів юстиції;
у) інші питання, що вимагають однакового рішення й застосування на території Придністровської Молдавської Республіки, для забезпечення блага й користі населення.
2. Органи державної влади й управління створюються винятково для виконання функцій держави, їхня діяльність фінансується тільки із засобів державного бюджету.

Стаття 57
Міжнародний договір Придністровської Молдавської Республіки, якщо ним установлюються інші правила, ніж передбачені законодавством Республіки, може бути ратифікований Верховною Радою тільки після ухвалення (або одночасно з ухваленням) ним закону, що вносить зміни в чинне законодавство згідно з міжнародним договором Придністровської Молдавської Республіки, що підлягає ратифікації.

Стаття 58
Здійснення окремих повноважень органів державної влади може бути делеговане за допомогою ухвалення конституційного закону в порядку, передбаченому статтею 57 чинної Конституції, іншій державі або наднаціональним органам, якщо це не тягне обмежень прав і свобод людини і громадянина, передбачених розділом ІІ чинної Конституції, і не суперечить основам конституційного ладу, у такому обсязі й у тій мірі, у який це не буде означати для Придністровської Молдавської Республіки відмови від суверенітету.

Глава 2.
ПРЕЗИДЕНТ ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Стаття 59

1. Президент Придністровської Молдавської Республіки є головою держави.
2. Президент Придністровської Молдавської Республіки є гарантом Конституції й законів Придністровської Молдавської Республіки, прав і свобод людини і громадянина, забезпечує точне виконання Конституції й законів. У встановленому Конституцією порядку він вживає заходів з охорони суверенітету республіки, її незалежності й територіальної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування й взаємодію всіх органів державної влади.
3. Президент Придністровської Молдавської Республіки відповідно до Конституції й законів визначає основні напрямки внутрішньої й зовнішньої політики держави.
4. Президент Придністровської Молдавської Республіки як голова держави представляє Придністровську Молдавську Республіку у самій країни й у міжнародних відносинах.
5. Президент Придністровської Молдавської Республіки має недоторканність.
6. Статус Президента Придністровської Молдавської Республіки встановлюється конституційним законом.


Стаття 60
1. Президентом Придністровської Молдавської Республіки може бути вибраний громадянин Придністровської Молдавської Республіки, який перебуває в громадянстві Придністровської Молдавської Республіки не менш 10 років, який володіє виборчим правом, не молодше 35 років і постійно проживаючий на території Придністровської Молдавської Республіки не менш 10 років до дня виборів.
2. Вибори Президента Придністровської Молдавської Республіки здійснюються громадянами Придністровської Молдавської Республіки на основі загального рівного й прямого виборчого права при таємному голосуванні.
3. Термін повноважень Президента Придністровської Молдавської Республіки – 5 років. Одна й та сама особа не може обіймати посаду Президента Придністровської Молдавської Республіки більше двох термінів підряд.
4. Порядок проведення виборів Президента Придністровської Молдавської Республіки встановлюється законом.


Стаття 61
1. При заступанні на посаду Президент Придністровської Молдавської Республіки складає народу таку присягу:
"Клянусь при здійсненні повноважень Президента Придністровської Молдавської Республіки поважати й охороняти права й свободи людини і громадянина, дотримувати й захищати Конституцію Придністровської Молдавської Республіки і закони Придністровської Молдавської Республіки, захищати суверенітет і незалежність, безпеку й цілісність держави, вірно служити народові Придністровської Молдавської Республіки".
2. Присяга складається не пізніше ніж 30 днів після офіційного опублікування результатів виборів, урочисто, у присутності депутатів Верховної Ради, представників виконавчих і судових органів державної влади.
Президент Придністровської Молдавської Республіки приступає до виконання повноважень із моменту складання ним присяги і припиняє їхнє виконання з закінченням терміну його перебування в посаді з моменту складання присяги новообраним Президентом Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 62
1. Виконання повноважень Президента Придністровської Молдавської Республіки припиняється достроково у випадку добровільної відставки, стійкої нездатності через стан здоров'я здійснювати його повноваження, смерті або відмови від посади в порядку, передбаченому статтею 75 чинної Конституції.
У всіх випадках, коли Президент Придністровської Молдавської Республіки не є спроможним здійснювати свої повноваження, їх тимчасово виконує Голова Уряду Придністровської Молдавської Республіки до усунення причин, що перешкоджають Президентові здійснювати свої повноваження, або до обрання Президента Придністровської Молдавської Республіки у встановленому порядку.
2. Виконуючий обов'язки Президента Придністровської Молдавської Республіки не має права розпускати Верховну Раду, а також вносити законопроект, що передбачає внесення змін і (або) доповнень до Конституції Придністровської Молдавської Республіки.
3. У випадку дострокового припинення повноважень Президента Придністровської Молдавської Республіки згідно з зазначеними у пункті 1 цієї статті підставами вибори Президента Придністровської Молдавської Республіки проводяться в другу неділю місяця через три місяці після дати дострокового припинення повноважень Президента.


Стаття 63
1. Президент Придністровської Молдавської Республіки є Головнокомандуючим Збройними силами Придністровської Молдавської Республіки.
У випадку агресії проти Придністровської Молдавської Республіки або безпосередньої загрози агресії Президент Придністровської Молдавської Республіки вводить на території Придністровської Молдавської Республіки воєнний стан з негайним повідомленням про це Верховній Раді.
Президент Придністровської Молдавської Республіки при обставинах і в порядку, передбаченому конституційним законом, уводить на території Придністровської Молдавської Республіки або в окремих її місцевостях надзвичайний стан, з негайним повідомленням про це Верховній Раді Придністровської Молдавської Республіки.
2. Президент Придністровської Молдавської Республіки має право помилування.
3. Президент Придністровської Молдавської Республіки вирішує питання громадянства Придністровської Молдавської Республіки й надання політичного притулку.
4. Президент Придністровської Молдавської Республіки засновує державні нагороди Придністровської Молдавської Республіки, установлює почесні й спеціальні звання, нагороджує державними нагородами, надає почесні звання Придністровської Молдавської Республіки, вищі військові й спеціальні звання, вищі кваліфікаційні класи й класові чини.
5. Президент Придністровської Молдавської Республіки звертається з посланнями до народу Придністровської Молдавської Республіки, Верховної Ради й періодично інформує про найбільш важливі питання внутрішньополітичної й зовнішньополітичної діяльності республіки, представляє Верховній Раді щорічні доповіді про положення в республіці і пропонує на її розгляд такі заходи, які вважатиме необхідними й корисними.
6. Президент Придністровської Молдавської Республіки здійснює керівництво зовнішньою політикою Придністровської Молдавської Республіки, веде переговори й підписує міжнародні договори Придністровської Молдавської Республіки, підписує ратифікаційні грамоти, приймає вірчі й відкличні грамоти дипломатичних представників.


Стаття 64
Президент Придністровської Молдавської Республіки не може обіймати яку-небудь іншу оплачувану посаду, здійснювати підприємницьку й іншу діяльність, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності, входити до складу керівного органа або наглядової ради комерційної організації, бути депутатом Верховної Ради та інших представницьких органів у Придністровській Молдавській Республіці, а також припиняє членство в політичних партіях та інших громадських об'єднаннях, що переслідують політичні цілі, на весь термін своїх повноважень.


Стаття 65
1. Президент Придністровської Молдавської Республіки видає укази й розпорядження.
2. Укази й розпорядження Президента Придністровської Молдавської Республіки обов'язкові для виконання на всій території Придністровської Молдавської Республіки.
3. Укази й розпорядження Президента Придністровської Молдавської Республіки не повинні суперечити Конституції й законам Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 66
1. Президент Придністровської Молдавської Республіки:
а) призначає за згодою Верховної Ради Голову Уряду Придністровської Молдавської Республіки;
б) має право головувати на засіданнях Уряду Придністровської Молдавської Республіки;
в) ухвалює рішення про відставку Уряду Придністровської Молдавської Республіки;
г) представляє Верховній Раді кандидатуру для призначення на посаду Голови центрального банку; ставить перед Верховною Радою питання про звільнення з посади Голови центрального банку;
д) за пропозицією Голови Уряду Придністровської Молдавської Республіки призначає на посаду й звільняє з посади заступників Голови Уряду Придністровської Молдавської Республіки, міністрів;
д-1) призначає на посаду й звільняє з посади голів державних адміністрацій міст (районів) і їхніх заступників, за винятком випадків, установлених пунктом 3 статті 78 Конституції;
д-2) у випадках, установлених пунктом 3 статті 78 Конституції, представляє кандидатури для призначення на посаду голови державної адміністрації міста (району), а також вносить пропозицію про звільнення його від посади;
е) представляє Верховній Раді кандидатури для призначення на посади голів Конституційного, Верховного, Арбітражного судів Придністровської Молдавської Республіки, а також кандидатуру Прокурора Придністровської Молдавської Республіки; вносить до Верховної Ради пропозиції про звільнення з посади Прокурора Придністровської Молдавської Республіки, призначає двох суддів Конституційного суду і суддів інших судів;
ж) ухвалює рішення про відставку окремих членів Уряду у випадках і в порядку, установлених Конституцією й законом;
з) розпускає Верховну Раду у випадках і в порядку, передбачених Конституцією Придністровської Молдавської Республіки;
і) призначає і звільняє найвище командування Збройних сил Придністровської Молдавської Республіки;
к) затверджує військову доктрину Придністровської Молдавської Республіки;
л) призначає і звільняє з посади повноважних представників Президента Придністровської Молдавської Республіки;
м) формує Адміністрацію Президента Придністровської Молдавської Республіки;
н) призначає й відзиває після консультацій з відповідними комітетами й комісіями Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки дипломатичних представників Придністровської Молдавської Республіки в іноземних державах і міжнародних організаціях;
о) має право тимчасово призначати на всі вакансії, що відкриваються в період між сесіями Верховної Ради, з державних посад, призначення на які здійснюється Верховною Радою за поданням Президента Придністровської Молдавської Республіки, до заміщення цих посад у встановленому порядку на найближчій сесії;
п) підписує і оприлюднює конституційні закони, закони у порядку, встановленому статтею 73 Конституції, а конституційні закони про зміну Конституції, – у порядку, встановленому статтею 106 Конституції;
р) здійснює інші повноваження, передбачені чинною Конституцією й законодавчими актами.
2. Президент Придністровської Молдавської Республіки може використовувати погоджувальні процедури для розв’язання суперечностей між органами державної влади й управління Придністровської Молдавської Республіки. У випадку недосягнення погодженого рішення він може передати розв’язання суперечки на розгляд відповідного суду.
3. Припинення повноважень Президента Придністровської Молдавської Республіки спричиняє припинення повноважень осіб, безпосередньо підлеглих Президентові Придністровської Молдавської Республіки, за винятком випадків, передбачених пунктом 1 статті 62 Конституції.


Глава 3. ВЕРХОВНА РАДА ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Стаття 67
1. Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки (далі - Верховна Рада) є представницьким і єдиним законодавчим органом державної влади Придністровської Молдавської Республіки.
Кількісний склад Верховної Ради – 33 депутати.
2. Термін повноважень Верховної Ради – 5 років.
У випадку розпуску Верховної Ради Президентом Придністровської Молдавської Республіки позачергові вибори Верховної Ради проводяться в другу неділю місяця через за три місяці після дати розпуску Верховної Ради.
Верховна Рада як орган державної влади є правочинним, якщо до його складу обрано не менш двох третин депутатів від установленого Конституцією числа депутатів.
Повноваження Верховної Ради починаються з моменту відкриття його першої сесії й закінчуються з початком роботи першої сесії Верховної Ради нового скликання.
3. Президент Придністровської Молдавської Республіки збирає Верховну Раду на перше засідання не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного опублікування результатів виборів при обранні не менш двох третин від установленого числа депутатів Верховної Ради. Президент Придністровської Молдавської Республіки відкриває перше засідання Верховної Ради й доручає його ведення найстаршому депутатові до обрання Голови Верховної Ради у встановленому порядку.

Стаття 68
1. Депутатом Верховної Ради може бути обраний громадянин Придністровської Молдавської Республіки, який володіє виборчим правом, якому виконалося до дня виборів 25 років і який постійно проживає на території республіки не менш 5 років до дня виборів.
Депутат Верховної Ради не може бути Президентом, членом Уряду Придністровської Молдавської Республіки, суддею, прокурором, перебувати на державній службі, бути депутатом інших представницьких і виборних органів державної влади й місцевого самоврядування.
Депутат Верховної Ради, який працює у Верховній Раді і його робочих органах на постійній професійній основі, не має права обіймати інші оплачувані посади, здійснювати підприємницьку діяльність, входити до складу керівного органа або наглядової ради комерційної організації, займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком викладацької, наукової або творчої діяльності.
Порушення зазначеного правила спричиняє припинення повноважень депутата Верховної Ради.
2. Депутат Верховної Ради за свою діяльність у Верховній Раді одержує грошову винагороду, йому відшкодовуються витрати, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень, у порядку, установленому законом.
Депутат Верховної Ради зобов'язаний бути присутнім на засіданнях Верховної Ради і її робочих органів.
Відсутність депутата Верховної Ради без поважних причин на засіданнях Верховної Ради і його робочих органів спричиняє вживання до депутата Верховної Ради встановлених законом заходів стягнення.
3. Депутат Верховної Ради не може бути притягнений до будь-якої відповідальності за висловлену ним думку або ухвалене в процесі депутатської діяльності рішення, а також за виконання інших дій, пов’язаних з депутатською діяльністю.
Депутат Верховної Ради має недоторканість протягом усього терміну його повноважень, а також після закінчення терміну депутатських повноважень за дії, здійснені ним в період виконання повноважень депутата Верховної Ради, пов’язані з депутатською діяльністю. Без згоди Верховної Ради він не може бути затриманий, арештований, обшуканий, крім випадків затримання на місці злочину, а також особисто оглянутий, за винятком випадків, коли це передбачено законами Придністровської Молдавської Республіки для забезпечення безпеки інших людей.
Депутат Верховної Ради не може бути допитаний про обставини, які стали відомі йому у зв’язку з виконанням його депутатських обов’язків, без згоди Верховної Ради.
У випадку порушення справи, пов’язаної з кримінальною або адміністративною відповідальністю, що накладається в судовому порядку, щодо дій депутата Верховної Ради, не пов’язаних зі здійсненням депутатської діяльності, після завершення дізнання, попереднього слідства або виробництва з адміністративного правопорушення для передачі справи до суду необхідна згода Верховної Ради.
4. Статус депутата Верховної Ради встановлюється конституційним законом.

Стаття 69
1. Верховна Рада зі свого складу обирає Голову і його заступників. З питань, віднесеним до його ведення Конституцією, Верховна Рада створює постійні, тимчасові та інші робочі органи.
Порядок обрання Голови, заступників Голови Верховної Ради, порядок утворення й діяльність Верховної Ради визначаються Регламентом Верховної Ради.
2. У своїй діяльності Верховна Рада і створювані нею органи із числа депутатів Верховної Ради зобов'язані враховувати права меншостей (одна п'ята депутатів Верховної Ради мають право в будь-який час при ухваленні рішення зажадати проведення таємного або поіменного голосування, перед тим як буде ухвалено рішення про відкрите голосування), а також право кожного з депутатів Верховної Ради вимагати надання гласності відомості про голоси "за" і "проти", подані депутатами з якого-небудь питання.
3. Дві третини від установленого Конституцією числа депутатів становлять кворум, необхідний для ухвалення правових актів.

Стаття 70
1. Верховна Рада правочинна розглядати й вирішувати всі питання, віднесені Конституцією до законодавчого регулювання й до виконання його контрольних функцій. Жоден акт законодавства не може бути ухвалений Верховною Радою на своєму засіданні, якщо він попередньо не розглянутий робочим органом Верховної Ради.
2. Верховна Рада за допомогою ухвалення законодавчих актів:
а) установлює республіканські податки і збори, перелік місцевих податків і зборів, порядок їхнього стягнення і введення; установлює граничний розмір податкового навантаження на платника податків; установлює межі державного боргу й величину разового запозичення, у випадку перевищення якої зазначена дія повинна бути узгоджена з Верховною Радою, а також порядок або об'єкти його забезпечення; ухвалює рішення щодо грошовій емісії в межах, що перевищують розмір емісії, установлений законом для самостійного рішення центральним банком держави;
б) розглядає й затверджує в рамках довгострокового бюджетного планування республіканські програми економічного, соціального й культурного розвитку, що мають статус державних, ухвалює бюджет і встановлює засобів міжбюджетного регулювання;
в) вирішує питання адміністративно-територіального устрою Придністровської Молдавської Республіки, у тому числі ухвалює рішення про зміну кордонів Придністровської Молдавської Республіки за взаємною згодою із суміжними державами;
г) ратифікує й денонсує міжнародні договори Придністровської Молдавської Республіки;
д) вносить зміни й доповнення до Конституції у встановленому порядку, вносить зміни й доповнення до діючих законодавчих актів;
е) здійснює законодавче регулювання інших питань, що вимагають однакового рішення й застосування на території Придністровської Молдавської Республіки.
3. Верховна Рада у встановленому порядку й у встановлений термін ухвалює рішення за допомогою видання правових актів:
а) про затвердження указів Президента про введення військового, надзвичайного стану;
б) з питань війни й миру;
в) про оголошення амністії;
г) про проведення на території Придністровської Молдавської Республіки референдуму або всенародного обговорення найбільш важливих питань державного або громадського життя;
д) про дачу згоди Президентові Придністровської Молдавської Республіки на призначення Голови Уряду Придністровської Молдавської Республіки;
е) про вираження недовіри Уряду Придністровської Молдавської Республіки;
ж) про заслуховування щорічних звітів Уряду Придністровської Молдавської Республіки про результати його діяльності, у тому числі з питань, поставлених Верховною Радою;
з) про призначення на посаду й звільненні з посади голів Конституційного, Верховного й Арбітражного судів за поданням Президента Придністровської Молдавської Республіки, про призначення на посаду і звільненні з посади двох суддів Конституційного суду;
и) про призначення на посаду й звільненні з посади за поданням Президента Придністровської Молдавської Республіки Прокурора Придністровської Молдавської Республіки, Голови центрального банку;
к) про призначення на посаду й звільненні з посади Уповноваженого з прав людини в Придністровській Молдавській Республіці, що діє відповідно до конституційного закону;
л) про тлумачення законів, правових актів, що не мають законодавчого характеру, ухвалених Верховною Радою;
м) ухвалює інші акти й рішення, що не потребують законодавчого регулювання.
4. Верховна Рада має право для реалізації своїх контрольних функцій у встановленому порядку ухвалювати рішення:
а) про скасування актів місцевих Рад народних депутатів (місцевих представницьких органів державної влади) у випадках їхньої невідповідності Конституції й законам Придністровської Молдавської Республіки; про пропозицію виборним органам і посадовим особам місцевого самоврядування про приведення у відповідність із чинним законодавством власних правових актів;
б) про розпуск місцевих Рад народних депутатів (місцевих представницьких органів державної влади) і призначення нових виборів у випадках порушення ними Конституції й законів, постанов Верховної Ради, актів Президента Придністровської Молдавської Республіки, Уряду Придністровської Молдавської Республіки і відмови від приведення своїх рішень у відповідність із чинним законодавством;
в) про відмову від посади Президента Придністровської Молдавської Республіки у випадках і в порядку, установлених Конституцією й законом;
г) про внесення подання Голові Уряду відносно членів Уряду про неналежне виконання або про невиконання ними своїх обов'язків.
Верховна Рада в порядку реалізації своїх контрольних функцій має право ухвалювати інші акти (рішення), у тому числі здійснювати контроль за діяльністю органів влади й управління, посадових осіб, за виконання ними законодавчих і інших актів. Рішення про відмову від посади, про достроковий розпуск місцевих Рад народних депутатів ухвалюються не менш ніж двома третинами голосів від установленого Конституцією числа депутатів Верховної Ради.
У порядку здійснення контрольних функцій Верховна Рада заслуховує звіт про виконання бюджету, економічних і інших програм, що мають статус державних (потребуючих для свого виконання залучення фінансових засобів крім засобів, передбачених у бюджеті, і додаткової регламентації законодавчого характеру).

Стаття 71
1. Верховна Рада в порядку здійснення своєї законодавчої функції ухвалює конституційні закони, закони й постанови. Зміни й доповнення до Конституції вносяться Верховною Радою за допомогою видання конституційного закону.
2. Постанови ухвалюються більшістю голосів від числа депутатів, що є присутніми на засіданні Верховної Ради, при наявності кворуму, якщо інше не передбачено Конституцією й законом.
3. Закони розглядаються й ухвалюються не менш ніж у двох читаннях, які повинні бути проведені в різні засідання Верховної Ради, що не випадають на той самий день. Законопроекти про внесення змін і доповнень до раніше ухвалених законів можуть бути ухвалені протягом одного засідання, якщо не надійшло жодного заперечення проти такого ухвалення від суб'єктів права законодавчої ініціативи при тому, що вони одержали даний законопроект для ознайомлення у встановлений термін перед його розглядом Верховною Радою.
Закони Придністровської Молдавської Республіки (у тому числі кодекси, закони про внесення змін і доповнень до чинних законів) ухвалюються більшістю голосів від установленого Конституцією числа депутатів Верховної Ради. Внесення змін до Конституції й ухвалення конституційних законів, внесення до них змін і доповнень ухвалюються двома третинами голосів від установленого Конституцією числа депутатів Верховної Ради.
Закони не можуть суперечити Конституції.
4. Порядок і терміни запровадження в дію ухваленого законодавчого акту встановлюються тільки законом.
Закони підлягають офіційному опублікуванню. Неопубліковані закони не застосовуються.
5. Верховна Рада ухвалює правові акти законодавчого характеру тільки у формі законів, і кожен закон, за винятком фінансових, що вносять зміни або доповнення, або переглядають чинне законодавство, регламентує тільки один предмет. Фінансові закони регламентують тільки питання фінансів.
Верховна Рада не повинна ухвалювати правові акти спеціальної або локальної (а також індивідуальної) дії, якщо є закон або існуючий закон може бути застосований для даного випадку, що вимагає правового регулювання.
Перелік конституційних законів Придністровської Молдавської Республіки встановлюється Конституцією.
6. Порушення процедури внесення, розгляду й ухвалення законопроекту робить його не чинним й не підлягає застосуванню.
Питання про це вирішується в судовому порядку.

Стаття 72
1. Право законодавчої ініціативи належить Президентові Придністровської Молдавської Республіки, депутатам Верховної Ради, Уряду Придністровської Молдавської Республіки, Прокуророві Придністровської Молдавської Республіки, Уповноваженому з прав людини в Придністровській Молдавській Республіці, районним і міським Радам народних депутатів Придністровської Молдавської Республіки.
Право законодавчої ініціативи також належить Конституційному, Верховному й Арбітражному судам Придністровської Молдавської Республіки з питань їхнього ведення, республіканським об'єднанням професійних союзів з трудових і соціально-економічних питаннях.
Суб'єкти права законодавчої ініціативи беруть участь у законотворчому процесі у Верховній Раді на всіх його стадіях (за винятком голосування) на рівних підставах і не можуть бути в цьому обмежені, якщо інше прямо не передбачено Конституцією.
2. Президент Придністровської Молдавської Республіки має право ввести режим законодавчої необхідності при розгляді найбільш важливих законодавчих актів, що вимагають розгляду й ухвалення їх Верховною Радою в найкоротший термін. Законопроект, внесений Президентом у режимі законодавчої необхідності, повинен бути розглянутий і ухвалений або відхилений у встановленому порядку на засіданнях сесії Верховної Ради в узгоджені з Президентом терміни.

Стаття 73
1. Ухвалений законодавчий акт (конституційний закон, закон) протягом 7 днів надсилається Президентові Придністровської Молдавської Республіки для підписання й оприлюднення у встановленому порядку.
Президент Придністровської Молдавської Республіки протягом 14 днів від дня отримання розглядає, підписує конституційний закон, закон і оприлюднює їх.
2. Президент Придністровської Молдавської Республіки не може відхилити й надіслати на повторний розгляд ухвалені Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки у встановленому порядку конституційні закони, у тому числі закони про зміну Конституції, а зобов'язаний їх підписати й оприлюднити. Президент Придністровської Молдавської Республіки також не має права відхилити рішення про достроковий розпуск місцевих Рад народних депутатів.
3. Якщо Президент Придністровської Молдавської Республіки протягом установленого пунктом 1 цієї статті терміну не підписав і (або) не оприлюднив конституційний закон, закон або не повернув закон для повторного розгляду, конституційний закон, закон набувають чинності після їхнього підписання й (або) офіційного опублікування Головою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки.
4. Якщо Президент Придністровської Молдавської Республіки протягом 14 днів від дня надходження закону відхилить і надішле на повторний розгляд закон або його частину, то Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки у встановленому порядку знову розглядає цей закон або його частину. Якщо при повторному розгляді закон або його частина будуть схвалені в раніше прийнятій редакції більшістю не менш двох третин голосів від установленого Конституцією числа депутатів Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, Президент Придністровської Молдавської Республіки зобов'язаний протягом 7 днів підписати й оприлюднити закон або його частину.
5. Якщо Президент Придністровської Молдавської Республіки протягом 7 днів від дня отримання повторно ухваленого Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки закону не підписав і (або) не оприлюднив його, він набуває чинності після його підписання й (або) офіційного опублікування Головою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки.
6. Президент Придністровської Молдавської Республіки має право відхиляти й надсилати на повторний розгляд окремі статті фінансового закону або запропонувати скорочення асигнувань, схвалених Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки. Відхилення й надсилання на повторний розгляд окремої статті, положення фінансового закону не є перешкодою для його підписання й набуття чинності. Процедура повторного розгляду й ухвалення закону, окремої його частини повинна бути аналогічна тій, яка викладена в пункті 4 цієї статті.

Стаття 74
Для реалізації контрольних функцій Верховна Рада має право утворювати необхідні для цього органи, організація й порядок діяльності яких установлюється законодавчим актом Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 75
1. Президент Придністровської Молдавської Республіки може бути усунутий з посади Верховною Радою тільки на підставі висунутого Верховною Радою обвинувачення в державній зраді або здійсненні іншого особливо тяжкого злочину, підтвердженого висновком Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки про наявність у діях Президента Придністровської Молдавської Республіки ознак злочину й висновком Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення.
2. Ініціатива про висування обвинувачення й відмову від посади Президента розглядається за пропозицією не менш ніж однієї третини депутатів Верховної Ради від їхнього числа, установленого Конституцією, і при наявності висновку спеціальної комісії, утвореної Верховною Радою.
Питання про відмову від посади Президента повинне бути розглянуте Верховною Радою не пізніше ніж у двомісячний термін після висування обвинувачення. Якщо в цей термін рішення Верховною Радою не буде ухвалено, обвинувачення вважається відхиленим.
3. Рішення про відмову від посади Президента ухвалюється не менш ніж двома третинами голосів від установленого Конституцією числа депутатів Верховної Ради. Таке рішення означає усунення від посади.

Стаття 76
1. Верховна Рада може бути розпущена Президентом Придністровської Молдавської Республіки у випадках, передбачених пунктом 4 статті 76-2 і пунктом 3 статті 76-8 Конституції, за винятком випадків, установлених пунктами 2-4 цієї статті.
2. Верховна Рада не може бути розпущена на підставах, передбачених пунктом 3 статті 76-8 Конституції, протягом року після її обрання.
3. Верховна Рада не може бути розпущена з моменту висування обвинувачення проти Президента Придністровської Молдавської Республіки до ухвалення відповідного рішення Верховною Радою.
4. Верховна Рада не може бути розпущена у період дії на території Придністровської Молдавської Республіки військового або надзвичайного стану, а також протягом шести місяців до закінчення терміну повноважень Президента Придністровської Молдавської Республіки.

Глава 4. МІСЦЕВЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І
МIСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 77
1. Ради народних депутатів міст, районів, сіл (селищ), що є адміністративно-територіальними одиницями республіки, входять до єдиної системи представницьких органів державної влади Придністровської Молдавської Республіки.
2. Депутати міських і районних, сільських (селищних) Рад народних депутатів обираються на основі загального рівного й прямого виборчого права при таємному голосуванні населенням відповідних адміністративно-територіальних одиниць терміном на 5 років.
Районні Ради народних депутатів формуються за принципом представництва інтересів населення й територій, що входять до складу районів. Депутатами районної Ради народних депутатів за посадою є обрані населенням відповідних територій голови адміністрацій сіл (селищ).
Компетенція, порядок проведення виборів (формування), основні принципи діяльності представницьких органів державної влади й місцевого самоврядування встановлюються законом.


Стаття 78
1. Державні адміністрації міст (районів), що є адміністративно-територіальними одиницями республіки, входять до єдиної системи виконавчих органів державної влади Придністровської Молдавської Республіки і здійснюють функції державного керування в містах і на територіях районів Придністровської Молдавської Республіки.
2. Голова державної адміністрації міста (району) призначається на посаду Президентом Придністровської Молдавської Республіки, за винятком випадків, установлених пунктом 3 цієї статті.
Голова державної адміністрації міста (району) звільняється від посади Президентом Придністровської Молдавської Республіки, за винятком випадків, установлених пунктом 3 цієї статті.
3. В окремих самостійних адміністративно-територіальних одиницях згідно з рішенням, ухваленим Президентом Придністровської Молдавської Республіки, призначення на посаду й звільнення з посади голови державної адміністрації міста (району) здійснюється місцевою Радою народних депутатів за поданням Президента Придністровської Молдавської Республіки в порядку, установленому законом.
4. Компетенція, основні принципи діяльності місцевого державного управління встановлюються законом.


Стаття 79
Система місцевого самоврядування, порядок формування, основні принципи діяльності, фінансова й економічна основа і державні гарантії самостійності місцевого самоврядування регулюються законодавством Придністровської Молдавської Республіки.

Глава 5. СУДОВА ВЛАДА

Стаття 80
1. Правосуддя в Придністровській Молдавській Республіці здійснюється тільки судом.
2. Судова влада здійснюється судами за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного, кримінального й арбітражного судочинства.
Судоустрій у Придністровській Молдавській Республіці визначається конституційним законом відповідно до чинної Конституції. Створення надзвичайних судів не допускається.
3. Компетенція, порядок утворення й діяльності судів визначається чинною Конституцією і конституційним законом.
4. Президент Придністровської Молдавської Республіки є гарантом незалежності судової влади.
Бюджет судів повинен забезпечувати можливість повного й незалежного виконання ними своїх конституційних повноважень, бюджетна забезпеченість органів судової влади не може бути менше бюджетної забезпеченості інших органів державної влади Придністровської Молдавської Республіки. Бюджет судів протягом поточного фінансового року не може бути зменшений без згоди вищих органів судової влади Придністровської Молдавської Республіки за винятком випадків пропорційного скорочення бюджетних витрат всіх органів державної влади.


Стаття 81
1. Судді при здійсненні правосуддя незалежні й підкоряються тільки Конституції Придністровської Молдавської Республіки й закону.
2. Яке-небудь втручання в діяльність суддів зі здійснення правосуддя неприпустиме й тягне відповідальність за законом.
3. Суд, установивши при розгляді справи невідповідність нормативного акту державного або іншого органа Конституції або закону, ухвалює рішення згідно з Конституцією й законом.


Стаття 82
Суддями можуть бути тільки громадяни Придністровської Молдавської Республіки, які мають вищу юридичну освіту й стаж роботи з юридичної спеціальності не менш ніж 5 років.
Суддею, який бере участь у здійсненні правосуддя в Конституційному суді, може бути громадянин Придністровської Молдавської Республіки, який має вищу юридичну освіту й стаж роботи з юридичної спеціальності або діяльності в галузі права не менш ніж 10 років.


Стаття 83
1. Судді, за винятком суддів Конституційного суду й мирових суддів, призначаються Президентом за поданням голів відповідно Верховного і Арбітражного судів.
Мирові судді обираються населенням із числа осіб, що відповідають вимогам частини першої статті 82 чинної Конституції, на основі загального рівного й прямого виборчого права при таємному голосуванні. Термін повноважень мирових суддів 5 років. Порядок проведення виборів мирових суддів установлюється законом.
Частина третя й четверта пункту 1 виключені
2. Повноваження судді можуть бути припинені або призупинені в порядку й на підставах, установлених Конституцією й конституційним законом.
3. У період здійснення своїх повноважень судді не можуть здійснювати підприємницьку та іншу діяльність, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності.
На період своїх повноважень судді не можуть перебувати в політичних партіях, громадських об'єднаннях, що переслідують політичні цілі. Виконання обов'язків судді несумісне з виконанням депутатських обов'язків.


Стаття 84
1. Особистість судді недоторканна.
2. Суддя не може бути притягнутий до відповідальності інакше як у порядку, установленому законом.


Стаття 85
1. Розгляд справ у всіх судах відкритий. Слухання справ у закритому засіданні допускається лише у випадках, передбачених законом.
2. Правосуддя здійснюється на основі змагальності й рівноправності сторін у процесі.


Стаття 86
1. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки – орган конституційного контролю в Придністровській Молдавській Республіці.
Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки гарантує верховенство Конституції Придністровської Молдавської Республіки, забезпечує дотримання принципу поділу влади, гарантує відповідальність держави перед громадянином і громадянина перед державою.
2. Конституційний суд складається з 6 (шести) суддів, включаючи голову Суду. Друге речення частини першої пункту 2 виключене
Повноваження судді Конституційного суду можуть бути припинені або призупинені тільки в порядку, установленому конституційним законом.
Президент Придністровської Молдавської Республіки, Верховна Рада, з'їзд суддів Придністровської Молдавської Республіки призначають по двоє суддів Конституційного суду.
3. Виключений
4. Голова Конституційного суду у встановленому Конституцією порядку призначається із числа суддів Конституційного суду.


Стаття 87
1. Щодо здійснення конституційного контролю Конституційний суд розв’язує справи про конституційність:
а) законів Придністровській Молдавської Республіки (у тому числі конституційних, за винятком законів про зміну Конституції), а також правових актів, які ухвалюються Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки;
б) правових актів Президента Придністровської Молдавської Республіки, Уряду Придністровської Молдавської Республіки, міністерств, відомств і інших органів державної влади, місцевого самоврядування в Придністровській Молдавській Республіці, у тому числі в частині необхідності розв’язання спорів про компетенцію між органами різних галузей державної влади;
в) міжнародних договорів Придністровської Молдавської Республіки;
г) правозастосовної практики;
д) діяльності виборних органів і посадових осіб місцевого самоврядування стосовно ухвалення ними рішень і правових актів.
2. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки при здійсненні конституційного контролю дає висновки:
а) виключено;
б) про конституційності підписаних міжнародних договорів Придністровської Молдавської Республіки до їхньої ратифікації або затвердження;
в) про протиріччя закону Придністровської Молдавської Республіки (у тому числі конституційного) загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, правилам ратифікованого міжнародного договору Придністровської Молдавської Республіки;
г) в інших випадках, передбачених чинною Конституцією.
3. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки за скаргами на порушення конституційних прав і свобод громадян на запити судів перевіряє відповідність закону, застосованого або підлягаючому застосуванню в конкретній справі, Конституції Придністровської Молдавської Республіки, розглядає скарги громадян на порушення прав і свобод людини і громадянина, що виникли внаслідок застосування закону, нормативного акту.
4. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки на запити Президента Придністровської Молдавської Республіки, Уряду Придністровської Молдавської Республіки, Верховної Ради, Пленумів Верховного і Арбітражного судів Придністровської Молдавської Республіки, Прокурора Придністровської Молдавської Республіки, Уповноваженого з прав людини в Придністровській Молдавській Республіці розв’язує питання про конституційність і здійснює конституційний контроль у випадках і з питань, передбачених пунктами 1 і 2 цієї статті, дає загальнообов'язкове тлумачення Конституції і конституційних законів Придністровської Молдавської Республіки.
4-1. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки на запити Верховної Ради дає висновок про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення Президентові Придністровської Молдавської Республіки в державній зраді або здійсненні іншого тяжкого, особливо тяжкого злочину.
5. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки вирішує винятково питання права.
Рішення Конституційного суду ухвалюються більшістю голосів від установленого чинною Конституцією числа суддів.


Стаття 88
1. Рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки остаточні. Акти або їхні окремі положення, визнані неконституційними згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 1 статті 87 чинної Конституції, втрачають силу. Визнання неконституційним міжнародного договору Придністровської Молдавської Республіки тягне наслідки, передбачені міжнародним правом, Конституцією Придністровської Молдавської Республіки й законом. Правозастосовна практика, визнана неконституційною, підлягає припиненню; відповідні рішення державних органів, місцевого самоврядування й посадових осіб повинні бути переглянуті у встановленому законом порядку.
2. Порядок організації й діяльності Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, дотримувані ним процедури та інші питань регулюються конституційним законом.


Стаття 89
Верховний суд Придністровської Молдавської Республіки є найвищим судовим органом з цивільних, кримінальних, адміністративних і інших справ, підсудних судам загальної юрисдикції, здійснює в передбачених законом процесуальних формах судовий нагляд за їхньою діяльністю й дає роз'яснення з питань судової практики.


Стаття 90
Арбітражний суд Придністровської Молдавської Республіки є найвищим судовим органом з розв’язання економічних суперечок і інших справ, визначених законом.


Стаття 91 виключена

Глава 6. НАГЛЯД ЗА ТОЧНИМ І ОДНАКОВИМ ВИКОНАННЯМ КОНСТИТУЦІЇ І ЗАКОНІВ
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Стаття 92

1. Нагляд за точним і однаковим виконанням Конституції Придністровської Молдавської Республіки й законів на території Придністровської Молдавської Республіки здійснюють Прокурор Придністровської Молдавської Республіки і підлеглі йому прокурори.
2. Повноваження, організація й порядок діяльності Прокуратури Придністровської Молдавської Республіки визначаються конституційним законом.

Глава 7. ОБОРОНА, БЕЗПЕКА І ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 93
Основи забезпечення національної безпеки Придністровської Молдавської Республіки, оборони держави, створення й діяльність Збройних сил Придністровської Молдавської Республіки, інших військових організацій держави, воєнізованих формувань, державних служб безпеки, органів внутрішніх справ, інших сил забезпечення безпеки визначаються законом.


Стаття 94
1. Збройні сили Придністровської Молдавської Республіки здійснюють функцію з захисту Придністровської Молдавської Республіки, її суверенітету, незалежності й територіальної цілісності.
Рішення про використання Збройних сил за кордоном ухвалюється Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки за пропозицією Президента Придністровської Молдавської Республіки.
2. Державні служби безпеки в межах наданих їм повноважень здійснюють діяльність з попередження й припинення зазіхань на конституційний лад, державний суверенітет, територіальну цілісність і обороноздатність Придністровської Молдавської Республіки.
3. Органи внутрішніх справ забезпечують особисту безпеку людини, захист власності, громадський порядок, боротьбу зі злочинністю.


Стаття 95
Використання Збройних сил Придністровської Молдавської Республіки, інших військових організацій держави, воєнізованих формувань, державних служб безпеки, органів внутрішніх справ, інших сил забезпечення безпеки з метою насильницької зміни або насильницького усунення конституційного ладу Придністровської Молдавської Республіки, перешкоджання або обмеження в цих же цілях діяльності органів державної влади, незаконного обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також агресії проти інших держав є тяжким злочином.

Глава 8. ФІНАНСОВА Й БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Стаття 96
1. Фінансова система Придністровської Молдавської Республіки ґрунтується на власній грошовій одиниці.
Право розпорядження державними фінансами належить Президентові Придністровської Молдавської Республіки й відповідним органам виконавчої влади в порядку, обумовленому законодавчими актами, ухваленими Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки.
2. Ніякі державні кошти не можуть бути витрачені й ніякі державні грошові зобов'язання не можуть бути ухваленні інакше, як у порядку й у межах, установлених законом.
3. Для покриття непередбаченого бюджетного дефіциту й непередбачених витрат держави в рамках державного бюджету створюється державний резервний фонд, відповідальність за витрату якого покладається на Уряд Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 97
1. Всі доходи й витрати держави повинні включатися до бюджету.
2. Бюджет затверджується законом на один рік або кілька років; в останньому випадку він затверджується роздільно на кожен рік до початку першого звітного року. Розділи бюджету (бюджетні програми) можуть мати різну тривалість дії за роками.
3. Якщо бюджет на наступний рік не затверджений до закінчення звітного року, то надалі до його затвердження відповідні органи державної влади мають право робити у межах, установлених законом, на відповідний період минулого року всі витрати, необхідні для:
а) утримання певних бюджетних організацій, органів влади й управління і проведення дозволених законом витрат;
б) виконання встановлених у законному порядку зобов'язань держави.
Якщо витрати, зазначені вище, не покриваються надходженнями від податків, зборів і інших джерел, Уряд Придністровської Молдавської Республіки, може реалізувати в порядку кредитування необхідні для підтримки економіки засоби в розмірі не більше ніж однієї четвертої частини загальної суми бюджету минулого року.
4. Закони, ухвалені протягом бюджетного року, що збільшують затверджені бюджетні витрати або зменшують надходження до бюджету, можуть бути ухвалені Верховною Радою тільки за згодою Уряду Придністровської Молдавської Республіки.
5. Законопроекти про введення або скасування податків, звільнення від їхньої сплати, про випуск державних позик, про зміну фінансових зобов'язань держави, інші законопроекти, що передбачають витрати, які покриваються за рахунок державного бюджету, за винятком випадків, зазначених у пункті 4 цієї статті, можуть бути розглянуті тільки при наявності висновку Уряду Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 98
1. Введення нових і зміна існуючих податків може вироблятися тільки на підставі закону або при дотриманні умов, запропонованих законом.
Правом надання податкових пільг і інших фінансових звільнень у встановлених законом межах і передбачених законом випадках наділяється Уряд Придністровської Молдавської Республіки, а в інших випадках це може бути зроблено тільки за допомогою ухвалення Верховною Радою відповідного закону.
2. Закони й інші правові акти, що встановлюють нові податки та інші обов'язкові платежі або погіршують стан платників податків, зворотної сили не мають і набувають чинності з початком нового фінансового року за умови, що вони були офіційно опубліковані не пізніше, ніж за три місяці до його початку.
Ніхто не може бути примушений до виплати податків і інших обов'язкових платежів, установлених не за законом, або розрахунок і стягнення яких здійснюються не за законом, або в іншому порядку, ніж це передбачено законом.
3. Уряд Придністровської Молдавської Республіки на підставі закону має право скасовувати, уводити нові, а також збільшувати, зменшувати в межах, установлених діючими законодавчими актами, податки й збори, пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю, а в разі потреби – скорочувати й забороняти ввіз, вивіз і транзит продуктів, товарів і майна з метою регулювання зовнішньої торгівлі, економіки республіки, стабільності вітчизняного виробництва, і здійснювати будь-які інші заходи з метою розвитку економіки й держави. Уряд Придністровської Молдавської Республіки при поданні Верховній Раді проекту щорічного державного бюджету подає на розгляд Верховної Ради інформацію про заходи, вжиті для здійснення зазначених повноважень у звітному фінансовому році.


Стаття 99
Податкова система держави націлена на благо й користь населення, задоволення фінансових потреб держави, на справедливий розподіл доходів і національного багатства, стимулювання національного виробництва.


Стаття 100
1. Центральний банк є державним банком.
Центральний банк держави у своїй діяльності підзвітний Верховній Раді й Президентові Придністровської Молдавської Республіки й діє в рамках, установлених чинною Конституцією й законом. Статус центрального банку держави встановлюється законом.
2. Грошова емісія здійснюється винятково центральним банком держави в межах, установлених Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки, при ухваленні бюджету в інтересах державного регулювання й розвитку економіки Республіки.

РОЗДІЛ IV
Глава 8. ЗМІНИ КОНСТИТУЦІЇ

Стаття 101
Право на внесення законопроекту про зміну Конституції мають не менш ніж одна третина встановленого Конституцією числа депутатів Верховної Ради, Президент Придністровської Молдавської Республіки або не менш ніж 15 000 виборців.
Питання про зміну Конституції не може бути висунуте і Конституція не може бути змінена в період військового або надзвичайного стану.


Стаття 102
Положення розділу І Конституції "Основи конституційного ладу", розділу ІІ "Права, свободи й обов'язки людини і громадянина" і розділу ІV "Зміна Конституції" можуть бути змінені тільки в результаті референдуму.


Стаття 103
Конституція може бути змінена законом, ухваленим:
1. у результаті референдуму;
2. Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки.
Законопроект про зміну Конституції розглядається Верховною Радою в три читання, причому між першим і другим читанням повинна бути перерва не менш ніж два місяці, а між другим й третім – не менш ніж один місяць.


Стаття 104
Для внесення проекту закону про зміну Конституції на референдум потрібна більшість у дві третини голосів від установленого Конституцією складу Верховної Ради. Референдум проводиться згідно з конституційним законом не раніше двох місяців від дня ухвалення Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки відповідного рішення.


Стаття 105
Закон про зміну Конституції ухвалюється Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки в межах її компетенції більшістю у дві третини голосів від установленого Конституцією складу Верховної Ради.


Стаття 102
Ухвалений закон про зміну Конституції підписується Президентом Придністровської Молдавської Республіки й не пізніше, ніж через 7 днів, офіційно публікується.
Якщо в зазначений термін такий закон Президентом Придністровської Молдавської Республіки не підписується й не оприлюднюється, цей закон набуває чинності після його підписання й офіційного опублікування Головою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки.
Закон про зміну Конституції набуває чинності не раніше ніж через один місяць після його ухвалення.

Роздiл V. ПЕРЕХІДНІ НОРМИ Й ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1
День всенародного референдуму 24 грудня 1995 року вважається днем ухвалення Конституції Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 2
1. Суди в Придністровській Молдавській Республіці здійснюють правосуддя згідно з їхніми повноваженнями, установленими чинною Конституцією.
Після набуття чинності Конституцією судді всіх судів Придністровської Молдавської Республіки зберігають свої повноваження. Вакантні посади заміщаються в порядку, установленому чинною Конституцією.
2. Вибори мирових суддів призначаються після ухвалення Верховною Радою закону про мирових суддів у терміни й у порядку ним передбачених.


Стаття 3
1. Закони, враховуючи конституційні, посилання на які містяться в Конституції Придністровської Молдавської Республіки, повинні бути ухвалені або приведені у відповідність з нею протягом одного року від дня набуття чинності цього Закону Всі інші закони й інші правові акти повинні бути приведені у відповідність з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки протягом двох років від дня набуття чинності цього Закону.
2. Закони й інші правові акти, чинні на день набуття чинності цього Закону, до їхнього приведення у відповідність з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки застосовуються в частині, що не суперечить Конституції Придністровської Молдавської Республіки.
3. Закони й інші правові акти, ухвалені Союзом РСР, Молдавською РСР, РСР Молдова, можуть застосовуватися на території Придністровської Молдавської Республіки в частині, що не суперечить Конституції Придністровської Молдавської Республіки й законам Придністровської Молдавської Республіки.
Закони й інші правові акти, ухвалені Союзом РСР, Молдавською РСР, РСР Молдова через два роки після набуття чинності цим Законом втрачають силу й не підлягають застосуванню на території Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 4
1. Від дня набуття чинності цим Законом народні депутати Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки зберігають свій статус і повноваження й отримують статус депутатів Верховної Ради, передбачений Конституцією Придністровської Молдавської Республіки, і зберігають його до обрання Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки нового скликання.
2. До обрання Верховної Ради нового, після ухвалення цього Закону, скликання зберігається існуюча двопалатна структура Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки.
3. Після набуття чинності цим Законом правила й норми, регулюючі організаційні питання діяльності Верховної Ради підлягають застосуванню в частині, що не суперечить Конституції. Зберігається (з урахуванням двопалатної структури Верховної Ради) порядок внесення, розгляду й ухвалення законопроектів, включаючи процедуру відхилення й повторного їхнього розгляду, у частині, що не суперечить нормам Конституції.


Стаття 5
1. Від дня набуття чинності цим Законом діючий Президент Придністровської Молдавської Республіки зберігає свої повноваження, здобуваючи права й обов'язки, передбачені Конституцією й обіймає свою посаду до обрання нового Президента Придністровської Молдавської Республіки згідно з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки.
2. Посадові особи республіканських органів виконавчої влади, що обіймають свої посади до набуття чинності цим Законом, зберігають свої повноваження, здобуваючи права й обов'язки, передбачені Конституцією. Звільнення зазначених осіб від посади й призначення нових посадових осіб, після набуття чинності цим Законом, здійснюється в порядку, передбаченому Конституцією Придністровської Молдавської Республіки.
3. До 2 вересня 2002 року Президентом Придністровської Молдавської Республіки може бути обраний будь-який громадянин Придністровської Молдавської Республіки, що володіє виборчим правом, не молодший 35 років і який є громадянином Придністровської Молдавської Республіки з року введення громадянства Придністровської Молдавської Республіки. Після зазначеної вище дати діє норма, викладена в пункті 2 статті 68 чинної Конституції.


Стаття 6
Від дня набуття чинності цим Законом місцеві Ради народних депутатів і державні адміністрації здобувають статус і на них поширюються норми й положення, передбачені главою 4, розділу ІІІ Конституції Придністровської Молдавської Республіки.


Стаття 7
1. До ухвалення відповідного закону про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки склад Конституційного суду формується за правом ** згідно з вимогами статей 62 і 86 чинної Конституції.
2. Діяльність Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки й здійснення ним правосуддя до ухвалення відповідного закону здійснюється згідно з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки й чинним цивільним процесуальним законодавством.
__________________________________________________________________
** за правом – за законом і без спеціальної постанови.